Selecteer een pagina

Landelijk
In Nederland zijn verschillende platformen, die zich expliciet richten op de global goals, zoals maex.nl en globalgoalsoss.nl. Ze gebruiken de global goals als wereldwijd herkend gemeenschappelijk kader en taal. Op hun websites is informatie te vinden over partners uit de 5 O’s, waaronder Maatschappelijke Organisaties.
Maatschappelijke Organisaties zijn onder meer goede doelen en ontwikkelingshulporganisaties, culturele instellingen en leden- en belangenorganisaties. Partos bij voorbeeld verenigt als branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking meer dan 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties.
De Stichting Kracht in NL ( krachtinnl.nl ) zet zich specifiek in om sociale initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen die maatschappelijke waarde creëren en van vitaal belang zijn in een betekenis economie, te versterken. De waarde die deze initiatieven en sociale ondernemingen leveren op de global goals zijn daarbij het uitgangspunt.

Venlo
Binnen het Global Goals Platform Venlo werken partners samen aan het bevorderen van een samenleving waarin we op een duurzame, respectvolle manier omgaan met de wereld om ons heen. Een wereld waarin iedereen een plek krijgt om mee te doen.

Foto: Global goals marktevenement 5 mei 2019