Selecteer een pagina

Landelijk
Steeds meer ondernemers, MKB en multinationals als DSM en Phillips zijn purpose driven. Ze dienen een maatschappelijk belang. Werknemers stellen dat ook op prijs.
“De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) verenigt acht Nederlandse multinationals (AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever). Zij streven naar duurzame groei door economische winst te combineren met ontwikkelingen op maatschappelijk gebied. De DSGC onderneemt projecten, start initiatieven en zorgt voor internationale samenwerking in de keten en tussen sectoren die substantieel bijdragen aan de realisering van de SDGs in 2030.” Bron: https://www.dsgc.nl/nl
Marga Hoek schreef een boek waarin in categorieën met een 50 tal voorbeelden van bedrijven toegelicht wordt hoe die bedrijven bijdragen aan de global goals: The Trillion Dollar Shift. (open source via https://www.taylorfrancis.com/books/9781351107297 )
Onder auspiciën van VNO-NCW, MKBNederland en Global Compact Netwerk Nederland werden voorbeelden gepubliceerd van ondernemers en hun inzet voor de global goals (Sustainable Development Goals) in een uitgave getiteld “Global challenges, Dutch solutions” https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/vno18317_sdg_brochure.pdf
Invulling geven aan de global goals is niets anders dan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO). Bedrijven doen dit om drie redenen:
• Omdat het hoort
• Omdat het moet
• Omdat het loont
“MVO Nederland is de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. We vormen een netwerk van partners dat samen innoveert en implementeert om de nieuwe economie te bereiken. De nieuwe economie is een toekomstbestendige: klimaatneutraal, circulair en inclusief met eerlijke ketens.” Bron: https://www.mvonederland.nl/over-ons/wie-zijn-wij/
Zie ook: https://www.mvonederland.nl/news/post-corona-economie-5-adviezen-aan-de-nederlandse-overheid-voor-het-behalen-van-de-sdg-doelen-en-het-klimaatakkoord/
https://www.mvonederland.nl/event/route-2030-ligt-nederland-op-koers-om-de-sdgs-te-behalen/

Venlo

Foto Brightland Campus Greenport Venlo Innovatoren

Ondernemend Venlo
Eind 2019 zond Omroep Venlo een zesdelige tv-serie uit met als titel “Wat maakt Venlo…”. In de aflevering “Wat maakt Venlo duurzaam?” wordt aangegeven waarom Venlo heeft gekozen voor gezonde Circulaire Economie en een aantal voorbeelden van duurzame bedrijven, zoals AMI, Dings Kartonnages, Ecor en Willems Bouw. Met aandacht voor ‘People Planet Profit’, duurzame bedrijventerreinen, MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)/”Urban Matters, People Matter”, innovatie en positieve impact. Het programma was een samenwerking tussen Omroep Venlo, Fontys International Business School, Rabobank Venlo e.o., de Gemeente Venlo. Ondernemend Venlo.
Ondernemend Venlo (O.V.) behartigt de belangen van alle ondernemers die gevestigd zijn op één van de 19 bedrijventerreinen in de gemeente Venlo en vertegenwoordigt daarmee 1256 bedrijven met circa 40.000 werknemers.
Een van de recentere initiatieven is het project duurzame bedrijventerreinen. Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energie opwekking op bedrijventerreinen, anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Bron: https://www.ondernemendvenlo.nl/

Fairtrade Gemeente Campagne:
Venlo behaalde in 2012 de titel Fairtrade Gemeente (FTG) en neemt voortdurend verdere stappen om de titel te behouden. Zo’n 60 bedrijven verstekken fairtrade koffie en thee aan hun medewerkers of verkopen fairtrade producten.
45 winkels en horeca gelegenheden zijn deelnemer aan de sinds 2013 bestaande EerlijkWinkelen route Venlo. Zij verkopen fairtrade, biologische, tweedehands of anderszins duurzame producten.