Selecteer een pagina

Landelijk
Studenten zijn de makers van de toekomst en daarmee van groot belang voor de transitie naar een duurzame samenleving.
Tijdens het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen (VH) op 9 mei 2019 bleek dat alle 36 hogescholen het SDG Charter hebben ondertekend. Het SDG Charter is een intentieverklaring die in 2015 als eerste door premier Rutte is ondertekend om Nederland aan het behalen van de SDG’s te committeren. Voor de hogescholen betekent de handtekening dat zij de SDG’s een plaats in de onderwijspraktijk geven.
Bron: https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/hogescholen-zetten-opnieuw-stappen-met-de-sustainable-development-goals
Het bestuur van de MBO Raad heeft tijdens haar ledenvergadering op 13 mei 2020 het SDG Charter getekend waarmee het officieel onderdeel is van de SDG Community. Er werd afgesproken dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) verankerd worden in de meerjarenvisie.Op 13 mei 2020 verankerde ook de MBO Raad SDG’s in haar meerjarenvisie. Bron: https://www.sdgnederland.nl/nieuws/mbo-raad-verankert-sdgs-in-meerjarenvisie/
Fontys, Saxion, Hanzehogeschool en Avans slaan de handen ineen en hebben samen met Duurzaam Bedrijfsleven en Unc Inc ‘SDGs on Stage’ ontwikkeld. Een vernieuwend content- en stageplatform om studenten, docenten en ondernemingen te verbinden rondom de Sustainable Development Goals.

Venlo


Foto Arno van Remortel – Brightlands Campus Greenport Venlo Vila Flora

Wetenschappers en studenten van de drie kennisinstellingen in Venlo, Fontys, HAS en UM werken op de Brightland Campus Greenport Venlo met andere vernieuwers uit MKB, grootbedrijf en start-ups aan innovaties op het gebied van gezonde en veilige voeding, future farming en (bio)circulaire economie. Zie ook “Wat maakt Venlo duurzaam?
Bron: https://www.brightlands.com/brightlands-campus-greenport-venlo
Bij deze samenwerking kunnen de kennisinstituten steeds terugvallen op expertise bij hun moederinstellingen, zoals het begin 2020 officieel gelanceerde Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT). FECT heeft de ambitie om het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie in Noord-Brabant en Zuid-Nederland te zijn.

Onderwijsinstellingen in Venlo dragen op velerlei wijze bij aan de global goals. Fontys Venlo is de grootste HBO/WO onderwijsinstelling in Venlo. Fontys Venlo behaalde in 2015 de titel Fairtrade Hogeschool en organiseerde samen met de Gemeente Venlo en Fair Venlo een Euregionaal Fairtrade Symposium.
Zie ook “Wat maakt Venlo duurzaam?