Selecteer een pagina

Landelijk
De Nederlandse overheid roept gemeenten om de global goals mede als basis voor hun beleid te gebruiken.
VNG International, de Organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten houdt zich specifiek mee bezig. Eind april 2020 heeft zij hiervoor haar bijgestelde handreiking-global-goals-in-het-gemeentelijk-beleid-2020 gepubliceerd: 20200429 handreiking-global-goals-in-het-gemeentelijk-beleid-2020
Er is ook een meetinstrument ontwikkeld, waarmee resultaten in de eigen gemeente afgezet worden tegen landelijke cijfers, zoals in het spinoverzicht van de gemeente Oss uit 2017: Inventarisatie GG in beleid Oss_final
Amsterdam is een voorbeeld van een stad, die met haar bewoners in gesprek wil gaan over consumeren en circulariteit en hen een handelingsperspectief geven. Donut economie van Kate Raworth levert bijdrage aan global goals

Gemeente Venlo
In Venlo werd in 2019 het uitvoeringsprogramma VENLO Circulaire en duurzame hoofdstad 2019-2022 vastgesteld met deelprogramma’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit, die respectievelijk bijdragen aan global goals 7, 13 en 12. 001 RC Uitvoeringsprogramma Circulaire en duurzame hoofdstad 2019-2022

Venlo behaalde in 2012 de titel Fairtrade Gemeente (FTG) en voldoet nog steeds aan de eisen om de titel te mogen behouden. Nederland kent 89 fairtrade gemeenten. Met het voldoen aan de criteria van de landelijke FTG campagne draagt een gemeente zeker bij aan wel 10 van de 17 global goals: 10 manieren waarop Fairtrade bijdraagt aan de Sustainable Development Goals