Selecteer een pagina

Iedere bij het GGPV aangesloten partner krijgt een eigen pagina, waarop de partner zichzelf introduceert en aangeeft aan welke global goal(s) zij invulling geeft en hoe zij dat doen.
Binnen het Global Goals Platform Venlo werken partners samen aan het bevorderen van een samenleving waarin we op een duurzame, respectvolle manier omgaan met de wereld om ons heen. Een wereld waarin iedereen een plek krijgt om mee te doen.
De herkomst van partners is naar voorbeeld van andere communities in den lande te onderscheiden in de volgende groepen, de 5 O’s:
• Overheid,
• Ondernemers,
• Onderwijs en onderzoek,
• maatschappelijke Organisaties
• Burgerinitiatieven (van Onderop)
Per groep wordt op de betreffende webpagina achtergrond informatie gegeven, algemeen en over landelijke en lokale initiatieven, die raken aan de global goals of zich zelfs als zodanig profileren.

Global Goals Platform Venlo wil de krachten van verschillende organisaties, bedrijven en instanties bundelen. Het eerste bedrijf dat zich wil aansluiten als partner bij Global Goals Platform Venlo heeft zich inmiddels aangemeld. Het gaat om Wereldwinkel Venlo. Hier vertelt dit bedrijf wat over zichzelf.

Wil jij, met jouw burgerinitiatief, organisatie, instelling of bedrijf ook een plaats op deze site? Klik hier om contact met ons op te nemen.