Amnesty Venlo

Wie zijn wij ?

Amnesty International is actief in Venlo en omgeving en voert actie om op te komen voor de rechten van de mens en hun fundamentele vrijheden, vanuit een onpartijdig en onafhankelijke instelling. Ze gelden immers voor iedereen, overal.

In Nederland richt Amnesty zich vooral op de bestrijding van genderdiscriminatie, de bestrijding van racisme en de bescherming van vluchtelingen en asielzoekers. Daarnaast worden de mensenrechtenrisico’s van het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie door overheden onderzocht.

Contactgegevens

Informatie: www.amnesty.nl

Wil je activist vrijwilliger worden en een steentje bijdragen aan het werk van Amnesty ? Neem contact op met:
Rob van Hal, regio coördinator Brabant/Limburg via actieservice@amnesty.nl

Hoe werken we aan de global goals?

Het werk van Amnesty en haar activisten draagt bij aan een wereld waarin steeds meer mensen hun rechten kennen en kunnen opeisen: de vrijheden die in alle mensenrechtenverdragen zijn opgenomen. De belangrijkste global goals zijn 5, gendergelijkheid en 16, vrede, veiligheid en gerechtigheid. Indirect werken de acties in het kader van deze global goals door op de andere, zoals armoede (1), honger verminderen (2), goede gezondheid en welzijn (3), ongelijkheid verminderen (10).
Ook in Venlo werken we aan de global goals door de actie Write for Rights rond 10 december, Dag van de Rechten van de Mens en door voorlichting op straat en in het onderwijs. Als activisten kunnen we aansluiten bij landelijke acties of zelf een activiteit organiseren om de doelen van Amnesty te bereiken, al of niet met andere partners. Op dit moment ligt onze focus op het werven van meer activisten die af en toe of structureel een bijdrage willen leveren aan het realiseren hiervan. Daarnaast willen we het onderwijs benaderen om actief mee te doen aan Write for Rights of om een gastdocent van Amnesty uit te nodigen.

Wat zijn onze global goals?

Wat zijn onze duurzame ambities?

We willen als Amnesty een wereld bereiken waarin iedereen zijn/haar mensenrechten kent en ook kan opeisen. Een wereld waarin mensenrechten en gerechtigheid bestaan zonder discriminatie, mensen beschermd worden tijdens conflicten en crises en schenders van mensenrechten ter verantwoording worden gebracht.
En in Venlo kunnen we als Amnesty een bijdrage hieraan leveren door stapje voor stapje hier naar toe te werken met onze acties.

Hier komen extra aanvullingen

Wij blijven bezig om het platform zo actueel mogelijk te houden.