Er is nieuws over de voortgang omtrent de bewonersparticipatie in Windpark Greenport Venlo (WGV).

Windpark Greenport Venlo zal uit 8 turbines bestaan met een gezamenlijk vermogen van 36 MW en wordt gebouwd op bedrijvenpark Greenport Venlo. Het windpark zal een jaarlijkse hoeveelheid groene stroom opwekken die gelijk staat aan het verbruik van ca. 30.000 huishoudens.

Leden Samenstroom: ‘overeenkomst Windpark Greenport Venlo kan getekend’
Energiecoöperatie Samenstroom en WGV hebben de afgelopen tijd intensief gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Op maandag 18 oktober jongstleden heeft de algemene ledenvergadering van energiecoöperatie Samenstroom Venlo unaniem haar goedkeuring gegeven aan de Dienstenovereenkomsten ‘Sociale participatie en communicatie’ en de ‘Financiële participatie’ in Windpark Greenport Venlo. Coöperatie Samenstroom sluit deze overeenkomsten met de eigenaren en exploitanten van het windpark, een consortium van energiebedrijf Greenchoice, Windunie en ABN Amro Energy Transition Fund.

De bewonersdeelname in het windpark bestaat in hoofdzaak uit twee onderdelen: de sociale participatie in de vorm van een leefbaarheidsfonds voor de omliggende wijken en buurtschappen en financiële participatie door middel van de uitgifte van obligaties door WGV Holding BV.

Bestuurder en projectdirecteur van WGV Henk Werkman is verheugd over dit besluit: “Als initiatiefnemers vinden we het belangrijk om naast het op opwekken van duurzame stroom, ook op andere manieren te kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en betrokkenheid van het gebied. We zijn blij dat we deze afspraken nu met instemming van de leden van Samenstroom kunnen gaan uitwerken.”

Peter Pasmans van energiecoöperatie Samenstroom geeft aan dat het Windpark een unieke kans biedt voor de inwoners van de omliggende gemeenten om mee van de rendementen te profiteren. De opbrengst van het windpark komt verder ten goede aan duurzaamheidsprojecten die Samenstroom met inwoners gaat oppakken in de komende jaren.

Sociale participatie Windpark Greenport Venlo
De sociale participatie van het windpark bestaat in de eerste plaats uit het Leefbaarheidsfonds. Hiervoor is eenmalig 500.000 euro beschikbaar. Dit fonds zal de door het windpark in te leggen middelen verdelen en besteden.

De doelgroepen voor het leefbaarheidsfonds zijn de bewoners van de zes buurtschappen rondom Greenport Venlo, namelijk Heierhoeve, Zeesweg e.o., Grubbenvorsterweg-Sevenumseweg, Californië, Boekend en Klingerberg.

Samenstroom organiseert samen met de bewoners van bovengenoemde buurtschappen de keuze en realisatie van de leefbaarheids- en duurzaamheidsprojecten. Samenstroom wil er samen met de omwonenden voor zorgen dat er ook voor de volgende generaties een gezonde en vitale leefomgeving is en nu al investeren in een groene toekomst!

Daarnaast organiseert Samenstroom jaarlijks meerdere activiteiten die de verbondenheid met het windpark en het opwekken van duurzame energie in Venlo en de regio benadrukken. Tijdens de exploitatie van het windpark zal Samenstroom de communicatie met omwonenden verzorgen. Hiermee blijft het windpark zichtbaar en bereikbaar voor bewoners.

Financiële participatie Windpark Greenport Venlo

Omwonenden, inwoners van Venlo, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Beesel komen als eerste in aanmerking als het gaat om het verwerven van obligaties in het windpark. Dat is mogelijk wanneer zij lid zijn of worden van burger-energiecoöperatie Samenstroom.

Met deze financiële participatie als groene investering ontvangen lokale inwoners een interessant rendement. Het minimum inlegbedrag wordt zo laag mogelijk gehouden, waarbij de toekenning van de aanvragen start bij de laagste totale inleg: hiermee wordt deelname al mogelijk vanaf aankoop van één obligatie. Een klein deel van het rendement van het windpark gaat naar Samenstroom voor energie- en duurzaamheidsprojecten. In de komende maanden werken Samenstroom en Windpark Greenport Venlo samen aan een aanvraag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na goedkeuring door de AFM kunnen we meer bekend maken over de details van de obligatieregeling. Gekoerst wordt op het openstellen van de obligatieregeling in 2022.

 

Inloopdag aanleg windpark Greenport Venlo 8 oktober 2021

Storten fundament Windturbine Windpark Greenport Venlo