24 september was het de 6de Global Goals Action Day. Wereldwijd wordt er werk van gemaakt om de Sustainable Development Goals te bereiken. Ook in Venlo. Lees hier wat er de laatste jaren zoal is bereikt.

Global Goals wereldwijde inspanning
Een betere wereld voor iedereen! Daar kan toch niemand tegen zijn. De Verenigde Naties stelden 17 doelen op om dit streven kwantitatief inzichtelijk te maken voor de periode van 2015 tot 2030: De Sustainable Development Goals(SDG’s). 24 september was het de 6deGlobal Goals Action Day.

Wereldwijd wordt er op alle niveaus ( 5 O’s) werk van gemaakt om de doelen te bereiken. Door overheden, onderwijs & onderzoek, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven van onderop: de 5 O’s. Vaak zonder dat men zich daarvan bewust is, maar steeds meer bewust en doelgericht met bottum-up en top-down initiatieven.

Gemeente Venlo
Kijken we naar de inspanningen lokaal dan zien we in de gemeente Venlo de aandacht voor C2C met de opening van circulaire stadskantoor in 2016 (SDG 12). In 2012 behaalde Venlo de titel Fairtrade Gemeente. Met dat laatste wordt al bijgedragen aan een 10-tal van de 17 doelen.

April 2021 besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo om de global goals te omarmen: Venlo wordt een Global Goals-gemeente en zal bij de uitvoering van beleid consequent toetsen of er een match te maken is bij de SDG’s. Tegelijkertijd zal Venlo ook met samenwerkingspartners het gesprek aangaan over de SDG’s. Op Global Goals Action Day Wethouder Pollux van Duurzaamheid de SDG de vlag en wapperde die fier voor het stadskantoor, net als in 100 van de 300 Nederlandse Gemeenten.

FAIR Venlo
Fontys Venlo organiseerde in 2015 een Euregionaal Fairtrade Symposium en behaalde de titel Fairtrade Hogeschool. Evenals bij het behalen van de titel Fairtrade Gemeente in 2012 participeerde de gemeente Venlo en FAIR Venlo als maatschappelijke organisatie daarin. FAIR Venlo richtte vervolgens in 2020 het Global Goals Platform Venlo op.

In die trajecten verschaften we FIBS studenten de mogelijkheid er in hun workplacement aan mee te werken en leverden Fontys Venlo docenten en studenten hun bijdragen. Een volgende stap is met een IFC afstudeerder te onderzoeken hoe we het meetsysteem MAEX kunnen inzetten om in Venlo de impact van bijdragen aan de realisatie van de Global Goals inzichtelijk te maken. Dan gaat het niet alleen om Euro’s, zoals bij de AEX, maar om meervoudige waarde creatie.

Fontys Venlo
Ter gelegenheid van Global Goals Action Day publiceerde Elke van der Valk de navolgende Blog ‘Samen hard maken voor duurzaamheid bij Fontys’ met een oproep aan collega’s, die we als Fair Venlo en Wereldwinkel Venlo van harte ondersteunen. We wensen Fontys Venlo succes met de inspanningen de komende jaren. Nog maar 9 jaar tot 2030 om de doelen te halen en wereldwijd en in Nederland lopen we achter. Werk aan de winkel!

Joop Karremans, secretaris FAIR Venlo/ voorzitter Wereldwinkel Venlo

Samen hard maken voor duurzaamheid bij Fontys (Auteur Elke van der Valk)

Vrijdag 24 september 2021 vindt de jaarlijkse SDG Action Day plaats. Op deze dag wordt er landelijk aandacht gevraagd voor de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. De SDGs zijn 17 doelen voor een eerlijke, duurzame en inclusieve samenleving die we in 2030 moeten behalen.

Op SDG Action Day kijken we met elkaar terug naar wat we allemaal al bereikt hebben en wordt tijdens workshops opgedane kennis gedeeld. Mooi om daar samen bij stil te staan. Tegelijkertijd zijn we er nog lang niet, en moeten we ook focussen op de taak die ons tot 2030 nog te wachten staat. Dit kan geen enkele persoon, organisatie, bedrijf, overheid of onderwijsinstelling in z’n eentje en wordt alleen volbracht – zoals SDG doel 17 ook aangeeft – met duurzame partnerschappen.

Fontys heeft hierin ook haar rol, omdat we als medeondertekenaar van het SDG Charter ons gecommitteerd hebben aan het behalen van de doelen. Door middel van het integreren van de SDGs in ons onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering proberen we grote stappen in de juiste richting te zetten.

Hoe we dat doen?
Op allerlei manieren en op verschillende niveaus van samenwerking. Op www.fontysforsustainability.nl kun je al veel voorbeelden vinden, maar kijk ook eens op www.sdgsonstage.nl, bijvoorbeeld. Dat is een platform waar studenten duurzame stages kunnen vinden, maar ook allerlei interessante artikelen over de impact van duurzaam ondernemen. Fontys heeft daarnaast ook een duurzaamheidsagenda, Social Labs waar project (en society) based learning plaats vindt en lectoraten zoals het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT) en de Research Group Business Innovation. Dit is nog niet alles, want ook binnen opleidingen zie je dat duurzaamheid steeds vaker een onderdeel wordt van het curriculum. Niet als losse stukjes informatie, maar als rode draad die door de inhoud loopt.

Is het genoeg?
Er gebeurt dus van alles. De grote vraag is echter of het genoeg is. Het antwoord is kort maar krachtig: nee, we zijn er nog lang niet. Als we oprecht SDG doel 4 willen behalen (kwaliteitsonderwijs) dan zullen we de SDGs écht als raamwerk, kapstok, kwaliteitscheck of meetlat moeten gebruiken in alle aspecten van ons onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. En nee, dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we naast onze vele externe stakeholders nog meer moedige docenten en studenten nodig die het aandurven om dingen uit te proberen en zaken te veranderen.

Doe je mee?
Ben jij zo’n innovatieve geest en/of heb je hierover iets te delen? Laat ons dat dan weten, zodat je ook onderdeel wordt van de beweging die zich hard maakt voor duurzaamheid. Want Fontys for Sustainability = Fontys for Society.

Elke van der Valk is consultant Sustainability and SDGs & Coach project based learning bij Fontys. Ga naar de website van Fontys voor meer informatie over Fontys en de Sustainable Development Goals (SDGs).