Selecteer een pagina

Onze partners

Overheid

Overheid

Landelijk De Nederlandse overheid roept gemeenten om de global goals mede als basis voor hun beleid te gebruiken. VNG International, de Organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten houdt zich specifiek mee bezig. Eind april...

Onderwijs en Onderzoek

Onderwijs en Onderzoek

Landelijk Studenten zijn de makers van de toekomst en daarmee van groot belang voor de transitie naar een duurzame samenleving. Tijdens het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen (VH) op 9 mei 2019 bleek dat alle 36 hogescholen het SDG Charter hebben ondertekend....

Ondernemers

Ondernemers

Landelijk Steeds meer ondernemers, MKB en multinationals als DSM en Phillips zijn purpose driven. Ze dienen een maatschappelijk belang. Werknemers stellen dat ook op prijs. "De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) verenigt acht Nederlandse multinationals...

Maatschappelijke Organisaties

Maatschappelijke Organisaties

Landelijk In Nederland zijn verschillende platformen, die zich expliciet richten op de global goals, zoals maex.nl en globalgoalsoss.nl. Ze gebruiken de global goals als wereldwijd herkend gemeenschappelijk kader en taal. Op hun websites is informatie te vinden over...

Burgerinitiatieven (van Onderop)

Burgerinitiatieven (van Onderop)

Landelijk Sinds 2019 richt de stichting SDG Nederland zich naast haar professionele netwerk ook op het brede publiek. Om die reden veranderde de naam van de stichting uit 2016 van SDG Charter naar SDG Nederland. Je kunt als individu aansluiten met je eigen initiatief...