Hier …

zou jouw organisatie of jouw initiatief kunnen staan!

Deelnemers aan ons platformnetwerk willen vanuit een maatschappelijk belang invulling geven aan de global goals.

Iedere deelnemer krijgt daarom een eigen pagina, waarop de deelnemer zichzelf introduceert en aangeeft aan welke global goal(s) hij/zij invulling geeft en hoe zij/hij dat doet.
Binnen het Global Goals Platform Venlo werken we samen aan het bevorderen van een samenleving waarin we op een duurzame, respectvolle manier omgaan met de wereld om ons heen. Een wereld waarin iedereen een plek krijgt om mee te doen.

 

Geïnteresseerd?