15. Leven op het land

Bescherm de natuur en bevorder het duurzaam gebruik ervan. Voorkom ontbossing en woestijnvorming. Roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Wie doen er mee?

Invulling geven aan dit doel gebeurt door …

Hier komen extra aanvullingen

Wij blijven bezig om het platform zo actueel mogelijk te houden.