Stichting Alsjenudenkt

Wie zijn wij ?

Met elkaar kunnen we meer … als je nu denkt

Wij zijn mensen die, gezamenlijk, in Venlo en de aangrenzende gemeentes de grote uitdagingen oppakken die het gevolg zijn van crises die er nu en straks misschien nog heviger zijn.

Onze aanpak
Globaal denken, maar lokaal doen vanuit veerkracht, dus …
delen, ondersteunen, faciliteren, verbinden

Hoe werken we aan de global goals?

Onze aanpak gaat uit van globaal denken, maar lokaal doen vanuit veerkracht, dus …
delen, ondersteunen, faciliteren, verbinden.

Wij delen onze krachten, onze netwerken en onze kennis. Wij gaan samen bouwen aan toekomst.
We doen dit rond de volgende zeven thema’s

  • (positieve) gezondheid
  • (nieuwe) armoede
  • leren en informeren
  • consumptiegedrag
  • geloofwaardige politiek
  • rentmeesterschap
  • lokale Sustainable Development Goals afspraken

Wat zijn onze global goals?

Wat zijn onze duurzame ambities?

Wij willen vier grote globale uitdagingen rond mensen, natuur & klimaat en economie vertaald zien naar een lokale aanpak voor toekomstperspectief bij onze medeburgers.

Alsjenudenkt toetst uitvoering beleid aan SDG’s

Alsjenudenkt toetst uitvoering beleid aan SDG’s

Op 6 april 2021 heeft het College van Venlo  besloten, dat de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG's), duurzame maatschappelijke doelen, inspiratiekader zijn voor gemeentelijk beleid. Dat is positief! Ook besloot het college dat de uitvoering van beleid...

Lees meer
Project Geldkrant 2.0

Project Geldkrant 2.0

Gemeente Venlo en het Nibud hebben in november 2022 voor de tweede keer een Geldkrant uitgebracht. Net als de vorige editie een krant vol informatie over hoe mensen die financieel in de knel komen, geholpen kunnen worden. Dit alsjenudenkt-project wil met de...

Lees meer
Project Kunstwerkt

Project Kunstwerkt

Kunstwerkt is een groep kunstenaars en fotografen met een mix van mensen met een psychische kwetsbaarheid, en mensen uit de wijk en omstreken. Kunstwerkt is wekelijks actief op 2 dagdelen. Het creatief uiting geven aan je gevoelens en emoties is een prachtige vorm van...

Lees meer
Project Log Egchelse Heide (Big Pig City)

Project Log Egchelse Heide (Big Pig City)

De initiatiefgroep Egchelse Heide (Big Pig City) doet waarnemingen rond intensieve veeteelt op en bij Egchelse Heide en het dorp Egchel die leiden tot de volgende punten van grote zorg Volksgezondheid Milieu /Duurzaamheid Dierenwelzijn Klik hier voor meer informatie...

Lees meer