Wij zijn Wereldwinkel Venlo. Natuurlijk doen wij mee op het Global Goals Platform Venlo: de global goals zitten al zolang wij bestaan in ons DNA. Met onze activiteiten dragen we met name bij aan eerlijke handel en het verdwijnen van armoede. We geven producenten in de Derde Wereld de mogelijkheid hun producten te verkopen voor een eerlijke prijs. Een prijs waarmee de producenten een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Eerlijke handel staat verder, wat ons betreft, ook voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect.

Met de verkoop van producten laten wij zien dat handel ook anders kan, eerlijker. En bieden wij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan soms wel 10 van de 17 global goals.

De meeste nadruk ligt bij de doelen 1, 8 en 12, respectievelijk “geen armoede”, “fatsoenlijk werk en gezonde economie” en “verantwoorde consumptie en productie”

De Wereldwinkel geeft de producenten in de Derde Wereld een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Wereldwinkel Venlo vindt dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen, en geeft zelf het goede voorbeeld.

Bijlage: 10 manieren waarop Fairtrade bijdraagt aan de Sustainable Development Goals

Onze website is hier te vinden: http://www.wereldwinkelvenlo.nl