CID Informatica Diensten (cidict)

Wie zijn wij ?

Onze kernactiviteit bestaat uit persoonlijke ICT-diensten aan MKB, particulieren en (semi-) overheidsinstellingen. Elke ICT-wens bekijken wij samen met jou om dan tot een verantwoorde keuze te komen van dienst of product.

Hoe werken we aan de global goals?

Door partnerschap voor duurzame ontwikkeling te versterken en door kennis, expertise en technologie te mobiliseren en te delen met het oog op het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Wij moedigen doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aan en bevorderen ze, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van onze partnerschappen.

Wat zijn onze global goals?

Wat zijn onze duurzame ambities?

Wij willen via een actieve samenwerking met partners komen tot verantwoorde business-modellen. Vanuit onze visie willen wij dat duurzame ICT  en ICT als instrument om de huidige grote uitdagingen aan te gaan echt centraal komen te staan.

Hier komen extra aanvullingen

Wij blijven bezig om het platform zo actueel mogelijk te houden.