Burgerinitiatieven

Van Onderop

Je kunt als individu aansluiten met je eigen initiatief dat bijdraagt aan het behalen van de global goals.

Sinds 2019 richt de stichting SDG Nederland zich naast haar professionele netwerk ook op het brede publiek.

Eigen burgerinitiatieven kunnen ook komen van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, bewoners, bedrijven en coöperaties. Ook zulke initiatieven leveren vaak ook een bijdrage aan het behalen van de global goals, ook al worden ze wel eens niet als zodanig bestempeld.

Stichting Alsjenudenkt

Stichting Alsjenudenkt

Met elkaar kunnen we meer ... als je nu denkt Wij zijn mensen die, gezamenlijk, in Venlo en de aangrenzende gemeentes de grote uitdagingen oppakken die het gevolg zijn van crises die er nu en straks misschien nog heviger zijn. Onze aanpakGlobaal denken, maar lokaal...

Lees meer
Op deze plaats …

Op deze plaats …

Hier ... zou jouw organisatie of jouw initiatief kunnen staan! Deelnemers aan ons platformnetwerk willen vanuit een maatschappelijk belang invulling geven aan de global goals. Iedere deelnemer krijgt daarom een eigen pagina, waarop de deelnemer zichzelf introduceert...

Lees meer