Op 2 december 2019 hebben bestuur en raad van toezicht van FAIR Venlo het platformproject gestart.
Daaraan voorafgaand zijn de allereerste verkenningen gedaan.

Het is de bedoeling om te komen tot ontmoeten en verbinden van burgers, onderwijs, bedrijven, instellingen en de gemeentelijke overheid, maar ook om aanzetten te geven tot duurzame partnerschappen en vervolgtrajecten om Global Goals ook in Venlo te gaan bereiken.
Onderdeel van het project is het digitaliseren van informatie en mede daarmee communicatie mogelijk te maken over alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en mondiale vraagstukken binnen de gemeente Venlo.

Als eerste zal het projectteam belangengroepen gaan betrekken bij het project.
Zij kunnen met hun wensen en doelen direct invloed gaan uitoefenen op zowel vorm als inhoud van het platform.