De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. In een opiniestuk in Trouw stellen Kathleen Ferrier (Unesco Nederland/Wereldwinkel.Nu), Karen Kammeraat (Stichting Fairtrade Nederland) en John van Balen (Platform Wereldwinkel.Nu): je stem heeft invloed op hoeveel je gemeente bijdraagt aan internationale rechtvaardigheid. Het artikel draagt de titel: “Lokaal is internationaal: gemeenten kunnen iets doen voor de wereld”. Stem dus bewust.
.

Lokaal is internationaal: gemeenten kunnen iets doen voor de wereld

.

Wereldwijd zijn we met elkaar verbonden. Laat dat als gemeente ook zien, bepleiten Kathleen Ferrier (Unesco Nederland/Wereldwinkel.Nu) en Karen Kammeraat (Stichting Fairtrade Nederland) (co-writer John van Balen, vz platform Wereldwinkel.Nu)
.
Het kabinet roept in het regeerakkoord op tot naar elkaar omzien. Gemeenteraden moeten natuurlijk omzien naar alle inwoners binnen hun grenzen. Maar daarbuiten hebben ze eveneens veel invloed. De coronapandemie heeft laten zien dat we wereldwijd nauw met elkaar verbonden zijn. We kwamen in actie om de meest kwetsbaren te helpen. Dit doen we nu ook voor Oekraïne.
.
Maar wereldwijde verbondenheid komt ook tot uiting in aankopen die we dagelijks doen. Die bieden een kans tot omkijken naar de makers. Want de prijs die wij betalen, bepaalt het leven van de maker.
.
Rechtvaardige prijzen voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden zijn voor iedereen van belang. Mensen die in hun eigen land een leven in welzijn kunnen opbouwen, hoeven hun geluk niet elders te zoeken. Boeren die een fatsoenlijke prijs ontvangen, kunnen zich klimaatvriendelijke landbouw veroorloven. Omzien naar elkaar zou dus niet meer dan normaal moeten zijn.
.
Er zijn inspirerende voorbeelden. Zo streeft de gemeente Tilburg ernaar om haar inwoners bewust te maken van mondiale problematiek: wat burgers doen heeft effect op de wereld en dat wat er gebeurt in de wereld heeft effect op Tilburg. Deze gemeente gelooft in een gedeelde verantwoordelijkheid voor onze planeet en voor mensen wereldwijd. Het mooie is dat samenwerking door inwoners voor mondiale zaken lokaal sociale cohesie tot gevolg heeft.
.
De pandemie laat zien dat we wereldwijd nauw met elkaar verbonden zijn
.
Er is een breed scala aan manieren waarop lokale politieke partijen en gemeenteraden kunnen omzien naar mensen buiten hun gemeentegrenzen.
.
Ten eerste kunnen gemeenten zorgen voor een duurzaam inkoopbeleid. Gemeenten kopen jaarlijks voor miljoenen euro’s in en hebben daarmee veel invloed. Bovendien kunnen ze met duurzaam inkopen het goede voorbeeld geven aan hun inwoners.
.
Ook kunnen ze (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven in de gemeente te stimuleren en bewaken. En door ondersteuning te bieden aan initiatieven zoals de Fairtrade Gemeente Campagne, Gemeenten4GlobalGoals en wereldwinkels als centra van eerlijke handel.
.
Daarnaast kunnen ze groepen burgers die in actie komen voor een betere wereld motiveren en ondersteunen.
.
Als inwoner heb je natuurlijk ook een rol te spelen. Er zijn veel manieren om je in te zetten voor anderen. Een daarvan is door 16 maart te gaan stemmen en zo te laten weten hoe jij wilt dat jouw gemeente omziet naar anderen, dichtbij en wereldwijd.
.
Bron: Trouw 11 maart 2022
Herpublicatie met toestemming van de auteurs.