Wereldwinkel Venlo

Wie zijn wij ?

Wereldwinkel Venlo verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Eerlijke handel staat verder, wat ons betreft, ook voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect.

Hoe werken we aan de global goals?

De Wereldwinkel geeft de producenten in de Derde Wereld een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Wereldwinkel Venlo vindt dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen, en geeft zelf het goede voorbeeld.

Wat zijn onze global goals?

Wat zijn onze duurzame ambities?

De global goals zitten in het DNA van onze wereldwinkel. Met de verkoop van producten laten wij zien dat handel ook anders kan, eerlijker. Wij bieden de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan soms wel 10 van de 17 global goals. De meeste nadruk ligt bij de doelen 1, 8 en 12, respectievelijk “geen armoede”, “fatsoenlijk werk en gezonde economie” en “verantwoorde consumptie en productie”

Meer over Wereldwinkel Venlo

Meer over Wereldwinkel Venlo

Onze webshop is hier te vinden: https://shop.wereldwinkelvenlo.nl Onze website is hier te vinden: http://www.wereldwinkelvenlo.nl Overige informatie: Bijlage: 10 manieren waarop Fairtrade bijdraagt aan de Sustainable Development Goals        ...

Lees meer
Infopunt Global Goals

Infopunt Global Goals

Wereldwinkel Venlo heeft zich met een paar flinke vernieuwingen nog beter voorbereid op de toekomst. 4 september 2020 lanceerde ze haar webshop. Met een verbouwing heeft ze het winkeloppervlak groter gemaakt en speelt ze in op de 1,5m samenleving. Naast het vergroten...

Lees meer