16. Vrede, veiligheid en gerechtigheid

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen en  verzeker toegang tot eerlijke rechtspraak voor iedereen. Creëer op alle niveaus doeltreffende en open instellingen die verantwoordelijkheid dragen voor de gemeenschap

Wie doen er mee?

Invulling geven aan dit doel gebeurt door …

Hier komen extra aanvullingen

Wij blijven bezig om het platform zo actueel mogelijk te houden.