16. Vrede, veiligheid en gerechtigheid

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen en  verzeker toegang tot eerlijke rechtspraak voor iedereen. Creëer op alle niveaus doeltreffende en open instellingen die verantwoordelijkheid dragen voor de gemeenschap

Wie doen er mee?

Invulling geven aan dit doel gebeurt door …

Alsjenudenkt toetst uitvoering beleid aan SDG’s

Alsjenudenkt toetst uitvoering beleid aan SDG’s

Op 6 april 2021 heeft het College van Venlo  besloten, dat de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG's), duurzame maatschappelijke doelen, inspiratiekader zijn voor gemeentelijk beleid. Dat is positief! Ook besloot het college dat de uitvoering van beleid...

Lees meer
Stichting Alsjenudenkt

Stichting Alsjenudenkt

Met elkaar kunnen we meer ... als je nu denkt Wij zijn mensen die, gezamenlijk, in Venlo en de aangrenzende gemeentes de grote uitdagingen oppakken die het gevolg zijn van crises die er nu en straks misschien nog heviger zijn. Onze aanpakGlobaal denken, maar lokaal...

Lees meer
Amnesty Venlo

Amnesty Venlo

Amnesty International is actief in Venlo en omgeving en voert actie om op te komen voor de rechten van de mens en hun fundamentele vrijheden, vanuit een onpartijdig en onafhankelijke instelling. Ze gelden immers voor iedereen, overal. In Nederland richt Amnesty zich...

Lees meer